ตรวจคัดกรองความเสื่อมอวัยวะ

การตรวจวิเคราะห์ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย (ES teck-Complex) คืออะไร

การตรวจที่จะบอกประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆ สามารถ วิเคราะห์ได้ทั้งฮอร์โมน กระบวนการเผาผลาญและขับถ่าย ทำให้สามารถตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรค แนะนำอาหารและสารอาหารที่ควรเพิ่มต่อวัน
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้สำหรับการตรวจวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของคนไข้ ซึ่งหลักการทำงานของเครื่องคือ เครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผ่านตัวนำไฟฟ้า หรือ Electrode โดยเครื่องจะตรวจวัดจังหวะการเต้นของหัวใจ และวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดโดยผ่านตัวตรวจวัดที่เรียกกันว่า probe ที่หนีบอยู่ที่นิ้วชี้มือซ้าย เครื่องจะประเมินการนำกระแสไฟฟ้าในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 22 ส่วน เครื่องจะใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์ประมาณ 5 นาทีจะทราบผล

Body-Check-UP_01

โปรแกรมการทำงานของเครื่องจะประเมินสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ประเมินความสมดุลของความเป็นกรด-ด่างของของเหลวที่อยู่ในเซลล์และนอกเซลล์ และการทำงานของ Na+/K+ ATPase pump activity คือปั๊มที่อยู่ที่ผิวของเซลล์ มีหน้าที่ในการขับสารโซเดียมและโปแตสเซียมเข้าออกเซลล์ โดยปั๊มนี้จะทำงานได้ต้องอาศัยพลังงานที่เซลล์สร้างขึ้น
 • ประเมินระดับออกซิเจนที่ไปถึงเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย รวมทั้งระดับความดันโลหิตในระบบการไหลเวียนของหลอดเลือดเล็ก
 • ประเมินส่วนประกอบของร่างกาย เช่น TBW (total body water) คือปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในร่างกาย, มวลไขมัน รวมทั้งมวลสารที่ปราศจากไขมัน หรือ fat free mass เป็นต้น
ประโยชน์ของการตรวจ ES-Teck
 1. ตรวจวิเคราะห์ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยการบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆ ซึ่งได้แก่
 2. – ระบบหลอดเลือดและหัวใจ
  – ระบบหายใจ
  –  ระบบทางเดินอาหาร
  –  ระบบประสาท
  –  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์
  – ระบบฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ
  –  ภาวะการสะสมของอนุมูลอิสระ
 3. ตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ
 4. ตรวจวิเคราะห์สารชีวภาพและค่าPH Balance ในร่างกาย
 5. ตรวจวิเคราะห์Electrolyteในร่างกาย
 6. ตรวจวิเคราะห์Hormoneในร่างกาย
 7. ตรวจวิเคราะห์สารอนุมูลอิสระในร่างกาย
 8. ตรวจวิเคราะห์สารสื่อสมองในร่างกาย
 9. ตรวจวิเคราะห์กระบวนการเผาผลาญและขับถ่าย
 10. แนะนำอาหารที่ควรเลี่ยง
 11. แนะนำอาหารที่ควรรับประทานในแต่ละวัน
 12. แนะนำสารอาหารที่ควรเพิ่ม
 13. แนะนำการตรวจเพิ่มเติมที่ควรทำ