ข้อมูลติดต่อ

  •  ที่อยู่: 494 อาคารเอราวัณแบ็งคอก ชั้น 4 ห้อง 401 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
  • เบอร์โทร : (66)2-250-7800
  • เวลาเปิดทำการ :10.00 – 20.00 hrs. (เปิดทุกวัน)
  • เว็บไซต์ : www.hydrohealth.co.th
  • แผนที่รูปภาพ : ดาวน์โหลด
  • null
    ไลน์ : @hydrohealthclinic
  • เฟสบุ๊ก : Hydrohealth HC
  • อินสตาแกรม : hydrohealthcenter

แผนที่ตั้ง

แบบฟอร์มติดต่อ