ตรวจคัดกรองระดับสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ สารพิษสะสม

การตรวจประเมินระดับวิตามิน แร่ธาตุ และการสะสมสารพิษ จากรากผมเบื้องต้น

Bio Profile เป็นเทคโนโลยีการตรวจเพื่อประเมินระดับตามิน แร่ธาตุ และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง โดยประเมินจากรากผม โดยผลที่ตรวจได้จะถูกส่งไปที่ห้องปฎิบัติการที่เยอรมันนีเพื่อทำการแปลผล และส่งผลกลับมา

รายงานประกอบไปด้วย

  1. รายการระดับวิตามิน แร่ธาตุ และการสะสมสารพิษ เบื้องต้น
  2. รายการอาหารที่ห้าม และควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดการแพ้และการอักเสบในร่างกาย
  3. อาหาร วิตามิน หรือแร่ธาตุที่แนะนำให้รับประทาน
  4. สารปรุงแต่งอาหารที่แนะนำให้หลีกเลี่ยง
  5. แผน 90 วันเพื่อสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการแนะนำอาหาร และการปฎิบัติตนเพื่อดูแลสุขภาพ

คลิกเพิ่มเพื่อนเพื่อรับโปรโมชั่นและข่าวสารจากเรา
เพิ่มเพื่อน