ง่ายๆกับการล้างพิษ

ปัจจุบันดูเหมือนว่า เรื่องของการดีทอซ์ จะกลายเป็นเรื่องที่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น บ้างก็ว่าดี บ้างก็ว่าไม่เชื่อในหลักการ…