การนวดปรับสมดุลกล้ามเนื้อ

การผสมผสานการรักษาทาง Manual therapy ของกายภาพบำบัด ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคเฉพาะทางกายภาพบำบัด เช่น Mobilization, Deep friction, Stretching เป็นต้นร่วมกับ Deep tissue Massage ที่ใช้น้ำมันหอมระเหยเป็นสื่อกลางทำให้การนวดมีความต่อเนื่อง เพิ่มความผ่อนคลายให้กล้ามเนื้อที่รักษา โดยแบ่งส่วนการรักษาเป็น

  • Neck & Shoulder (60 นาที) : บริเวณศีรษะ คอ บ่า ไหล่
  • Upper part (75 นาที) : บริเวณศีรษะ หลัง คอ บ่า ไหล่
  • Lower part (75 นาที) : บริเวณสะโพก ขา และเท้า
  • Full body (120 นาที) : บริเวณศีรษะ หลัง คอ บ่า ไหล่ สะโพก ขาและเท้า
  • Locallize Ultraplus (50 นาที) : เฉพาะบริเวณที่มีปัญหาร่วมกับทำอัลตร้าซาวด์

1. Ultrasound Therapy (20 นาที)
การรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์ ซึ่งเป็นการรักษาโดยผ่านคลื่นเหนือเสียงลงไปยังชั้นกล้ามเนื้อหรือบริเวณที่ต้องการรักษา โดยสามารถลดอาการปวด เพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังบริเวณที่มีปัญหาทำให้เพิ่มการขับของเสียและเพิ่มสารอาหารซึ่งจะไปช่วยในกระบวนการเร่งซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ และยังช่วยในการสลายพังผืดหรือคอลลาเจนที่ติดแข็งภายในให้อ่อนนิ่มลง

Electrotherapy

2. Electrotherapy (40 นาที)
เป็นกระแสไฟสลับที่มีความถี่ที่เหมาะสมต่อการกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท โดยจะช่วยในการลดปวดและเกร็งตัวจากกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อคลายตัวมากขึ้น และเพิ่มการไหลเวียนเลือด ช่วยในการกระตุ้นและปรับการทำงานของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติมากขึ้น