ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือดขณะที่ยังมีชีวิต ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงผ่านกล้อง Dark Filed Microscope ทำให้วิเคราะห์แนวโน้มในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งระบบย่อยอาหาร สารพิษที่ตกค้างในเลือดที่ควรขจัดออก การหมุนเวียนเลือด ระบบภูมิคุ้มกันและสภาวะภูมิแพ้ของร่างกาย

ซึ่งเป็นการเจาะเลือดแบบปากกาที่ใช้เลือดเพียงหยดเดียวเท่านั้นก็ทราบผล คุณจึงสามารถเข้าสู่กระบวนการล้างพิษได้อย่างตรงจุด ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ อาจจะพบเห็น สารตกค้างในเลือด สารพิษ สารโลหะ หนัก ไขมัน ภาวะเลือดผิดปกติ ภาวะเลือดจาง หรือความผิดปกติในระบบต่างๆ ในร่างกาย

เช่น ระบบการย่อยอาหาร โรคภูมิแพ้ ระบบฮอร์โมน ตลอดจนภาวะการขาดสารอาหารหรือวิตามินบางอย่าง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค และความ เสื่อมต่างๆ ของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและการรักษาที่ถูกวิธี

ประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจ LIVE BLOOD ANALYSIS

ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะบ่งบอกถึง ลักษณะการใช้ชีวิตและแนวโน้มในการเกิดโรค โดยจะดูองค์ประกอบหลักๆ ได้ดังนี้

  1. ระบบย่อยอาหาร ภาวะการดูดซึมอาหาร เพื่อวินิจฉัยระบบการย่อยอาหาร ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ อย่างไร
  2. สารพิษตกค้างในเลือด เช่น โลหะหนัก ต่างๆ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมโดยตรงหรือทางอ้อม
  3. สารอนุมูลอิสระในเลือด
  4. ระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะภูมิแพ้ ของร่างกาย
  5. ระบบการหมุนเวียนของเลือด

ขั้นตอนการตรวจ Live Blood Analysis ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

  1. แพทย์จะใช้วิธีตรวจโดยเครื่องมือเจาะเลือดแบบปากกาโดยต้องการเลือดเพียง 1 หยด ซึ่งเจ็บเพียงเล็กน้อย
  2. นำเลือดที่ได้มาส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ชนิดพิเศษ ที่เรียกว่า Darkfield Microscope ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถแสดงผลขึ้นหน้าจอทันที
  3. เมื่อทราบความผิดปกติที่เกิดขึ้น แพทย์จะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตน เปลี่ยน Life Style ที่ไม่ถูกต้อง หรือวางแผนการรักษา เพื่อแก้ไขสิ่งที่ผิดปกติ เช่น การให้วิตามินหรืออาหารเสริม การตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร หรือ การกำจัดสารพิษด้วยการทำ Colon Hydrotherapy หรือ Chelation Therapy เป็นต้น

ติดต่อ HydroHealth

Share

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา

line-bar-icon-th

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล

ทีมงานของเรา​​ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามพร้อมให้บริการและคำปรึกษา

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวพรรณและความงาม

ทีมงานไฮโดรเฮลท์

ทีมงานมืออาชีพ

ผู้เชียวชาญและพนักงานที่ผ่านการอบรม

บริการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสุขภาพครบวงจร

สาระน่ารู้ บทความสุขภาพ

บทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การล้างสารพิษในร่างกาย และความงาม
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล