ตรวจเช็คแลปเฉพาะบุคคล

การทดสอบทางห้องปฎิบัติการเฉพาะบุคคล เพื่อตรวจประเมินสภาวะร่างกาย และค่าบงชี้การเกิดโรค โดยจะเน้นที่ระบบการทำงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทรีทเม้นท์ให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับผลตรวจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายผล แนะนำวิธีการรักษาและดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย

ติดต่อ HydroHealth

Share

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา

line-bar-icon-th

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล

ทีมงานของเรา​​ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามพร้อมให้บริการและคำปรึกษา

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวพรรณและความงาม

ทีมงานไฮโดรเฮลท์

ทีมงานมืออาชีพ

ผู้เชียวชาญและพนักงานที่ผ่านการอบรม

บริการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสุขภาพครบวงจร

สาระน่ารู้ บทความสุขภาพ

บทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การล้างสารพิษในร่างกาย และความงาม
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล

ติดต่อ HydroHealth

Share

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา