OLIGOSCAN

OligoScan เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นในฝรั่งเศสหลังจากการวิจัยหลายทศวรรษ เป็นเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของยุโรปสำหรับการติดตามองค์ประกอบและ ตรวจวัดโลหะหนัก ในระดับเซลล์ และวิเคราะห์สารที่สะสมบนเนื้อเยื่อของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ข้อมูล OligoScan สามารถใช้ควบคู่กับการตรวจเลือดหรือปัสสาวะทั่วไป การสะสมของโลหะหนักในเซลล์สามารถนำเซลล์ที่มีสุขภาพดีไปสู่ความเสียหาย แก่ชรา ชราภาพ ตาย และกลายพันธุ์ ด้วยเหตุนี้จึงนำไปสู่โรคต่างๆ (เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น) OligoScan เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจภายนอกร่างกาย ไม่สร้างความเจ็บปวดในขณะตรวจ และใช้เวลาไม่นานในการวัดผล

กระบวนการตรวจคัดกรองประกอบด้วย

ผู้เข้ารับการตรวจต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ และกรุ๊ปเลือด การอ่านค่าจะดำเนินการโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ตำแหน่งต่างๆ สี่ตำแหน่งจากมือที่ไม่ถนัดของบุคคลนั้น จากนั้นข้อมูลที่รวบรวมจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ OligoScan ซึ่งจะมีการวิเคราะห์กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถดูผลลัพธ์ได้ทันที

Oligo/Check ประเมินแร่ธาตุ วิตามิน ธาตุ ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน และโลหะหนักโดยใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตเมตรี ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการประเมินที่รวดเร็วและไม่เจ็บปวด

แร่ธาตุ : ข้อบกพร่องและส่วนเกินของแร่ธาตุและธาตุ

โลหะหนัก : การประเมินโลหะหนักส่วนเกิน

วิตามิน : การประเมินการดูดซึมวิตามินในเนื้อเยื่อ

ความเครียดออกซิเดชัน : ค่าออกซิเดชันที่ส่งผลต่อความชราและโรคต่างๆ

โปรแกรม Oligo/Check ทำงานดังนี้

การวัดที่ง่ายและรวดเร็วใน 3 ขั้นตอน :

  • กรอกข้อมูลผู้ป่วย
  • ทำการวัดโดยใช้อุปกรณ์กดลงบนมือตามตำแหน่ง
  • บันทึกผลลัพธ์ พร้อมแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

THE TECHNOLOGY

Oligoscan ใช้สเปกโตรโฟโตเมตรีในการ ตรวจวัดโลหะหนัก แร่ธาตุ วิตามิน ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อ ซึ่งเทียบได้กับการวัดทั้งร่างกาย

Spectrophotometry เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตเมตรีเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งประกอบด้วยการวัดระดับการดูดซึมหรือความหนาแน่นของแสงของสารเคมีหรือแร่ธาตุที่เฉพาะเจาะจง

The Power of Light หลักการพื้นฐานคือ สารประกอบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือแร่ธาตุ ดูดซับ ปล่อย หรือสะท้อนแสง (รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า) ในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะยิ่งตัวอย่างมีความเข้มข้นมากเท่าใดตัวอย่างก็จะยิ่งดูดซับแสงภายในขอบเขตของสัดส่วนที่แสดงไว้ในกฎของ Beer-Lambert’s มากขึ้นเท่านั้น

โปรแกรม Oligoscan ให้รายงานดังต่อไปนี้

  • ระดับของแร่ธาตุในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ มาตรฐาน / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากหรือน้อยกว่ามาตรฐานอย่างมาก
  • ระดับโลหะหนักในร่างกายนั้น อยู่ในระดับ มาตรฐาน / มากกว่ามาตรฐานเล็กน้อย / มากกว่ามาตรฐานอย่างมาก
  • ระดับความสมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย
  • ระดับความเป็นพิษของโลหะหนักต่อร่างกาย
  • ระดับความสามารถในการขับพิษโลหะหนักของร่างกาย
  • ความสมดุลระหว่างแร่ธาตุสำคัญ
  • ระดับความสามารถของร่างกายในการป้องการการเกิดโรคจากอนุมูลอิสระ

ติดต่อ HydroHealth

Share

สอบถามโปรโมชั่นและรับข่าวสารจากเรา

line-bar-icon-th

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล

ทีมงานของเรา​​ ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและความงามพร้อมให้บริการและคำปรึกษา

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์หญิง นิยดา ฐานเจริญ

แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์หญิงนิติพร ศุจจันทรรัตน์

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวพรรณและความงาม

ทีมงานไฮโดรเฮลท์

ทีมงานมืออาชีพ

ผู้เชียวชาญและพนักงานที่ผ่านการอบรม

บริการที่เกี่ยวข้อง ตรวจสุขภาพครบวงจร

สาระน่ารู้ บทความสุขภาพ

บทความเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การล้างสารพิษในร่างกาย และความงาม
เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งภายนอกและภายใน

ยินดีให้คำปรึกษาและสอบถามข้อมูล