การดำเนินโรคของโรคตับจากแอลกอฮอล์

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 220 กรัมต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องมีโอกาสภาวะตับแข็งโดยเริ่มจาก 👉ระยะแรกเกิดภาวะไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์ (Alco...

Continue reading