บำบัดโรคเรื้อรังและ SLE ด้วย IV Therapy โดย นพ ขวัญชัย เศรษฐนันท์

ภาวะทุพโภชนาการบ่อเกิดแห่งโรคเรื้อรัง        สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านผู้รักสุขภาพทุกท่าน   เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่แพทย์ที่ใช้แนวท...

Continue reading