อาการภูมิแพ้อาหารแฝง Food Intolerance

มนุษย์ทุกคนมีภาวะภูมิแพ้อาหารอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่บางคนอาจจะแสดงอาการหรือในบางคนจะไม่แสดงอาการ ซึ่งในรายการที่ไม่แสดงอาการนั้นจ...

Continue reading

ประสิทธิภาพของเปปไทด์ในการซ่อมแซมร่างกายมนุษย์

ก้าวย่างสู่เลข4 อย่างมีคุณภาพด้วย Integrative medicine โดยพลอากาศตรีนายแพทย์ ขวัญชัย เศรษฐนันท์ ตอน  ประสิทธิภาพของเปปไทด์ RNA ในการซ่อ...

Continue reading

กรด และ ด่าง รากเหง้าของปัญหาสุขภาพ

กรด และ ด่าง อีกหนึ่งรากเหง้าของปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรัง (บทความดีๆเพื่อให้คุณก้าวย่างสู่วัยเลข 4 อย่างมั่นใจ โดย พลอากาศตรี นายแพทย์ ...

Continue reading