ก้าวย่างสู่เลข4 อย่างมีคุณภาพด้วย Integrative medicine

โดยพลอากาศตรีนายแพทย์ ขวัญชัย เศรษฐนันท์

ตอน  ประสิทธิภาพของเปปไทด์ RNA ในการซ่อมแซมร่างกายมนุษย์

วันนี้จะขอขยายความเรื่องราวเกี่ยวกับเปปไทด์ RNA และประสิทธิภาพของมันในการซ่อมแซมร่างกายมนุษย์ และผลต่างๆที่จะเกิดจากการใช้ RNA ก่อนอื่นคงต้องขอพูดถึง DNA ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลทุกชนิด ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่บรรจุใน DNA จึงทำให้คนทุกคนแตกต่างกัน การถ่ายทอดข้อมูลจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง จำเป็นต้องมีการทำสำเนาเพื่อนำไปใช้สร้าง DNA ตัวใหม่ และ RNA คือสำเนาที่ถูกสร้างขึ้นนี้เองนอกจากนี้ RNA ยังทำหน้าที่ซ่อมแซม DNA ที่ถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ สร้างโปรตีน และเอนไซม์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการเผาผลาญสารอาหารเพื่อสร้างพลังงานให้แก่เซลล์

เมื่อเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเริ่มขึ้นเลข 4  การซ่อมแซมเซลล์ต่างๆเริ่มเสื่อมถอย เนื่องมาจากการที่เราสูญเสียความเข้มข้นของ RNA ภายในเซลล์ นานๆไปสัญญาณของความชราและอาการของโรคความเสื่อมก็จะค่อยๆปรากฎอย่างชัดเจน  สาเหตุประการหนึ่งของการสูญเสียความเข้มข้นของของ RNA คือการมีเอนไซม์ ribonuclease(RNAse) เพิ่มขึ้นในเซลล์  เอนไซม์ตัวนี้มีฤทธิ์ในการทำลาย nucleic acid และย่อยสลาย RNA ยิ่งมีเอนไซม์นี้มากๆ การซ่อมยีนของเราก็เสื่อมสมรรถภาพ ร่างกายก็จะทรุดโทรมลง ยิ่งอายุมากขึ้น ความต้องการในการซ่อมแซมยีนโดย nucleic acid และ RNA ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถ้ามีไม่พอ สัญญาณของความชราภาพ และโรคร้ายต่างๆก็จะปรากฎชัดเจนการลดลงของ nucleic acid และ RNA ยังเป็นผลให้การสร้างพลังงานของเซลล์ (ATP) ลดลงด้วย

การแก่ก่อนวัยรวมทั้งโรคความเสื่อมเรื้อรังทุกชนิดจึงสามารถใช้การบำบัดด้วยการให้ RNA ได้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์มากมายบ่งชี้ว่า การให้ RNA จากภายนอกมีผลให้มีการสร้างโปรตีนต่างๆที่สามารถฟื้นฟูการทำงาน และเพิ่มการเผาผลาญและสร้างพลังงานให้กับทุกระบบ เช่น ระบบหัวใจ ต่อมไร้ท่อ ภูมิต้านทาน ระบบกล้ามเนื้อ รวมทั้งระบบประสาท

ผลทางชีววิทยาหลังการใช้ RNA จากแหล่งภายนอก

 1. เร่งการกำหนดประเภทของเซลล์ (differentiation)
 2. กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทาน
 3. ปรับความสมดุลย์ของระดับฮอร์โมน
 4. ป้องกันการทำลายจากรังสี
 5. ป้องกันการติดเชื้อไวรัส
 6. เร่งการหายของแผล
 7. ลดการอักเสบของข้อ
 8. ซ่อมกล้ามเนื้อหัวใจ
 9. เร่งการสร้างเนื้อตับใหม่
 10. กระตุ้นการทำงานของต่อมไทยรอยด์
 11. ซ่อมแซมผิวหนังให้ดูอ่อนเยาว์
 12. ลดการเจริญของเซลล์มะเร็ง

แนวความคิดของการใช้ RNA ในการบำบัดรักษาโรคต่าง มีมานานหลายสิบปีแล้ว ทั้งนี้เพราะ DNA และ RNA คือโครงสร้างพื้นฐาน ของร่างกาย การใช้ RNA จะช่วยกระตุ้นขบวนการซ่อมแซม DNA สร้างโปรตีน และเอนไซม์ ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการทดแทน RNA แก่ๆด้วย RNA หนุ่มสาว คือการคืนสภาพความเป็นหนุ่มสาวให้แก่เซลล์ นั่นก็คือการคืนความหนุ่มสาวให้แก่ร่างกายโดยรวม