ในแต่ละวันร่างกายสะสมสารพิษเข้าไปจากพฤิติกรรมต่างๆ โดยอาจไม่รู้ตัว
การทำคีเลชั่นบำบัด เพื่อขจัดสารพิษ และโลหะหนักในร่างกาย คือ

คีเลชั่นบำบัดคือการรักษาทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารคีเลตเพื่อกำจัดโลหะหนักและสารพิษอื่นๆ ออกจากร่างกาย คีเลชั่นเป็นกระบวนการทางเคมีที่สารจับกับไอออนของโลหะ ก่อตัวเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่สามารถกำจัดออกจากร่างกายได้

คีเลชั่นบำบัดที่ใช้บ่อยที่สุดคือการรักษาพิษของโลหะหนัก เช่น พิษจากตะกั่วหรือปรอท ในกรณีเหล่านี้ การทำคีเลชั่นบำบัดสามารถช่วยกำจัดโลหะที่เป็นพิษออกจากร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาทและอวัยวะอื่นๆ

คีเลชั่นบำบัดมักจะให้ทางหลอดเลือดดำ (IV) โดยสารคีเลตจะถูกฉีดเข้าสู่กระแสเลือดผ่านทางหลอดเลือดดำ จากนั้นสารคีเลตจะเดินทางผ่านกระแสเลือด จับกับโลหะที่เป็นพิษและปล่อยให้ขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ

นอกจากการใช้เพื่อรักษาความเป็นพิษของโลหะหนักแล้ว คีเลชั่นบำบัดยังใช้ในบางครั้งสำหรับสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และความผิดปกติทางระบบประสาทบางอย่าง ภายหลังเสร็จการรักษาสามารถประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม

 

คลิกเพิ่มเพื่อนเพื่อรับโปรโมชั่นและข่าวสารจากเรา
เพิ่มเพื่อน