ความสำคัญของวิตามินบี12

“วิตามินบี 12 เป็นวิตามินที่ละลายน้ําได้ซึ่งจําเป็นสําหรับการทํางานที่เหมาะสมของสมองและระบบประสาท ตลอดจนการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง สามารถพบได้ในอาหารหลากหลายประเภท รวมทั้งเนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม อย่างไรก็ตาม บางคนอาจได้รับวิตามินบี 12 ไม่เพียงพอในอาหาร และอาจต้องใช้อาหารเสริมในรูปแบบของการฉีดหรือยาเม็ด”

ความสำคัญของวิตามินบี12

ช่วยเพิ่มระดับพลังงาน: วิตามินบี12 มีบทบาทสําคัญในการผลิตพลังงาน และการขาดสารอาหารอาจนําไปสู่ความเหนื่อยล้าและความอ่อนแอ การให้วิตามินบี 12 ทางหลอดเลือดดำ สามารถช่วยเพิ่มระดับพลังงานของร่างกายโดยการช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง อันเป็นแหล่งนำพาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ ทำให้กระบวนการสร้างพลังงานระดับเซลล์เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทและสมอง: วิตามินบี 12 มีความสําคัญต่อการทํางานของสมองและการผลิตสารสื่อประสาท ซึ่งเป็นสารเคมีที่ส่งสัญญาณในสมอง การขาดวิตามินบี 12 มีส่วนทำให้ระบบประสาทและสมองทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน้าที่ของสมองบกพร่อง เช่น ความสามารถในการจำและสมาธิลดลง 

ลดความเสี่ยงของภาวะสุขภาพบางอย่าง: วิตามินบี 12 จําเป็นสําหรับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง และการขาดสารอาหารอาจนําไปสู่โรคโลหิตจางได้ นอกจากนี้ยังอาจเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและการสูญเสียกระดูก การเสริมวิตามินบี 12 ทางหลอดเลือดดำมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของอาการเหล่านี้ได้

ช่วยควบคุมสมดุลทางด้านอารมณ์: งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าวิตามินบี 12 อาจส่งผลดีต่ออารมณ์และอาจมีประโยชน์ในการรักษาภาวะซึมเศร้า

“การขาดวิตามินบี12 อาจนําไปสู่อาการต่างๆ รวมถึงความเหนื่อยล้า ความอ่อนเพลีย ท้องผูก เบื่ออาหาร ลดน้ําหนักยาก และชาหรือรู้สึกเสียวซ่าที่มือและเท้า ในกรณีที่รุนแรง การขาด B12 อาจนําไปสู่โรคโลหิตจางและความเสียหายของเส้นประสาท”

การขาด B12 พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ มังสวิรัติ และผู้ที่มีความผิดปกติของระบบย่อยอาหารหรือการผ่าตัดทางเดินอาหารที่ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหาร อาหารเสริม B12 มีจําหน่ายในรูปแบบของยาเม็ด แคปซูล และการให้ทางหลอดเลือดดำ และมักแนะนําสําหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร

สิ่งสําคัญคือต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ให้บริการด้านสุขภาพเมื่อให้วิตามินบี 12 ทางหลอดเลือดดำ ปริมาณและความถี่ของการให้จะขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลและเหตุผลในการเสริม อาจมีการให้เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน และผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะกําหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม

ติดต่อ HydroHealth

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ พร้อมรับข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ คลิกเพิ่มเพื่อน