Chelation Therapy (ล้างพิษโลหะหนักในหลอดเลือด)

ในแต่ละวันร่างกายสะสมสารพิษเข้าไปจากพฤิติกรรมต่างๆ โดยอาจไม่รู้ตัวการทำคีเลชั่นบำบัด เพื่อขจัดสารพิษ และโลหะหนักใ...

Continue reading

โรคที่แฝงตัวมาพร้อมอากาศหนาว

‍โรคที่แฝงตัวมาพร้อมอากาศหนาว ❤️ ในช่วงฤดูหนาวถือว่าเป็นช่วงที่ใครหลายๆคนชอบเพราะอากาศเย็น แต่หลายคนเคยสงสัยมั้ยว่าทำไมเจออากาศเย็นแล้ว...

Continue reading

โลหะหนัก…อันตรายต่อชีวิตอย่างไร?

ในทุกๆวันนี้เรารับสารพิษและโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวผ่านอาหารและเครื่อง วัตถุปรุงรสต่างๆที่มีสารปนเปื้อนจากกระบวนการอุตสาหกรรม...

Continue reading

บำบัดโรคเรื้อรังและ SLE ด้วย IV Therapy โดย นพ ขวัญชัย เศรษฐนันท์

ภาวะทุพโภชนาการบ่อเกิดแห่งโรคเรื้อรัง        สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านผู้รักสุขภาพทุกท่าน   เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมู่แพทย์ที่ใช้แนวท...

Continue reading