ตรวจเช็คแลปเฉพาะบุคคล

การทดสอบทางห้องปฎิบัติการเฉพาะบุคคล เพื่อตรวจประเมินสภาวะร่างกาย และค่าบงชี้การเกิดโรค โดยจะเน้นที่ระบบการทำงานต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน เพื่อที่จะนำมาเป็นแนวทางในการจัดทรีทเม้นท์ให้เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล เมื่อได้รับผลตรวจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะอธิบายผล แนะนำวิธีการรักษาและดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตามแนวทางของเวชศาสตร์ชะลอวัย